Politica de Confidentialitate

Politica de securitate şi confidenţialitate

SC KIDS CORNER STORE SRL respectă confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal, furnizate de către persoanele care vizitează site-ul, în vederea emiterii de facturi şi alte documente contabile, scop în care a creat şi aplică prezenta Politică de confidenţialitate.

 

Accesul pe site-ul societatii si utilizarea serviciilor de facturare online furnizate prin intermediul site-ului de către dumneavoastră se supune termenilor şi condiţiilor de utilizare care reprezintă contractul de furnizare de servicii de facturare online exclusiv prin intermediul site-ului.

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Operatorul: SC KIDS CORNER STORE SRL in calitate de operator date cu caracter personal, se angajează să vă ofere control deplin asupra informaţiilor pe care le introduceţi pe site. Puteţi schimba oricând doriţi parola pentru accesul la contul de utilizator şi puteţi vizualiza şi actualiza datele cu caracter personal pe care le-aţi introdus.

 

2. Categorii de date colectate: In sensul definitiei art. 4.1 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit in continuare GDPR) „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
In momentul crearii unui cont sau plasarii unei comenzi pe platforma www.urbancorner.ro va sunt solicitate numele, prenumele, adresa de email, adresa pentru facturare, adresa de livrare, numar de telefon, in vederea încheierii, executării sau încetării contractului de vânzare dintre părți. De asemenea, putem prelucra ocazional și date sensibile pentru dumneavoastră, cum ar fi istoricul reclamațiilor, date din actele de identitate, pentru identificare in caz de solicitari speciale sau de restituiri sume, date privind contul bancar, beneficiar și banca, în cazul în care plățile se fac prin virament bancar,
De asemenea, putem prelucra date cu caracter personal primite din alte surse, precum: surse publice, autorități publice, (ANAF), instanțe de judecată, instituții financiare bancare și nebancare, avocați, executori judecătorești etc, caz în care vom prelucra datele în temeiul unor obligații legale și sau în baza intereselor noastre legitime. Vom avea nevoie de datele dumneavoastră, dacă doriți să achiziționați produsele sau/și serviciile noastre. Dacă nu doriți să furnizați aceste date, (pentru care nu este necesar consimțământul dvs), este posibil să nu vă putem furniza produsele și serviciile pe care le solicitați. Daca ati furnizat date cu caracter personal pe baza de consimtamant, precum in scop de marketing, puteti sa va retrageti oricand consimtamanatul, fara nici o urmare asupra dvs si fără ca  prin aceasta să se afecteze legalitatea prelucrărilor până la data retragerii consmițământului.

 

3. Temeiul juridic, scopul si termenul prelucrarii datelor cu caracter personal
SC KIDS CORNER STORE SRL poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal (de ex. nume, prenume, adresa de email), numai cu acordul dumneavoastră şi în următoarele scopuri:
– Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului: Încheierea contractului de vânzare dintre părți, livrarea produselor comandate, încasare, livrare produse, montaj, soluționare reclamații, accesare credit. In acest caz, datele colectate sunt pastrate pana la executarea contractului.
– Pentru a asigura accesul dumneavoastră securizat la serviciul de facturare;
si eventuale restituiri, in acest din urma caz vom avea nevoie de date suplimentare de identificare; Datele necesare pentru facturare sunt pastrate pe durata prevazuate de normel legale pentru arhivarea facturilor.
– Pentru personalizarea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului si pentru a comunica cu dvs. în privinţa serviciilor furnizate, inclusiv pentru a vă informa cu privire la actualizările, modificările, îmbunătăţirile, dezvoltările, ofertele promoţionale sau întreruperile serviciilor furnizate prin intermediul Site-ului., numai daca solicitati acest serviciu si pana doriti sa va retrageti consimtamantul;
– pentru informarea despre promotiiile retelei sau despre orice alte promotii sau activitati desfasurate de societate prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS, etc.), daca v-ati acordat consmitamantul in acest scop;
– crearea unei baze de date anonime, pentru realizarea de rapoarte statistice.

 

In baza obtinerii consimtamantului persoanei vizate in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal, acestea sunt prelucrate conform art. 6.1 lit a.) din GDPR.  Daca prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, prelucrarea se efectuaza in baza art. 6.1 lit b.) din GDPR. Daca prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, ea se va efectua conform art. 6.1 lit c.) din GDPR. Daca prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Bestjobs, ea se va efectua conform art. 6.1 lit f.) din GDPR.

 

Destinatarii datelor cu caracter personal: ne vom asigura că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în legătură cu scopurile de mai sus. In acest sens, numai daca este necesar, putem dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către următoarele  părți terțe, care acționează ca operatori de date cu caracter personal: furnizorii produselor cumpărate/servicilor subcontractate sau succesorii lor legali (producători, agenți comerciali, furnizori de piese de schimb sau materii prime și materiale), prestatori de servicii (de montaj, de proiectare, de instalare, de expertiză tehnică), prestatori servicii de hosting sau mailing, transportatori, inclusiv societăți de curierat, autoritatilor care solicită informații legate de dumneavoastră, având temeiuri legale, auditorilor financiari, executori judecătorești, avocați, reprezentanți legali, imputerniciti ai societatii (companii din grupul de societăți, consultanți tehnici, consultanți IT, experți, avocați, companii de curierat, de mentenanța și administrare sisteme informatice, managementul documentelor, suport IT), altor societati din grupul de firme din care face parte Operatorul. Este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații: în caz de reorganizare, fuziune, vânzare, transfer, cesiune a întregii afaceri sau a unei părți, inclusiv în caz de procedură de insolvență sau faliment; în caz de îndeplinire a oricărei obligații legale, inclusiv către autoritățile competente, dacă faceți o plângere cu produsele sau serviciile furnizate.

 

Locul prelucrării datelor cu caracter personal: datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în interiorul UE, la data colectării datelor, Operatorul nu are intenția de le transfera în afara UE. În cazul în care, în îndeplinirea scopurilor menționate, datele vor fi transferate în afara UE, Operatorul va lua garanții contractuale de asigurare a respectării normelor în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității.

Cookies și alte tehnologii similare

Persoanele fizice pot fi asociate cu identificatorii online furnizați de dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și protocoalele lor, cum ar fi adresele IP, identificatorii cookie sau alți identificatori precum etichetele de identificare prin frecvențe radio. Aceștia pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinate cu identificatori unici și alte informații primite de servere, pot fi utilizate pentru crearea de profiluri ale persoanelor fizice și pentru identificarea lor.

 

Un cookie este o informatie transmisa pe calculatorul unui utilizator care identifica informatii despre acea persoana vizata. urbancorner.ro si imputernicii sai folosesc cookie-uri pentru a oferi o navigare cat mai fluida si pentru a urmari / memora preferintele vizitatorilor, cu scop statistic, pentru a informa, a optimiza si a difuza anunturi / reclame in functie de vizitele anterioare efectuate de un utilizator atat pe platforma de website cat si pe prin aplicatia de telefonie mobila. urbancorner.ro plaseaza cookie-uri inclusiv pe browserele care accesează aceste site-uri web sau site-uri terte care ne gazduiesc pluginurile.

 

In cele ce urmeaza va prezentam o descriere despre scopul acestor module, precum si modalitatea de utilizare ale acestora:

 

– In general modulele de cookies sunt impartite in doua categorii distincte: cele esentiale si cele neesentiale. Cookie-urile esentiale sunt necesare pentru furnizarea informatiilor solicitate de utilizator pe platforma.

 

Celelalte categorii de cookie-uri sunt folosite in urmatoarele scopuri:

 

– Autentificare si logare: pastrarea utilizatorului logat pe site, prin retinerea de informatii relevante despre acesta si personalizarea experientiei in cadrul folosirii functionalitatilor platformei

 

– Functionare, setari preferinte, analiza si performanta: salvarea setarilor si a preferintelor diverselor functionalitati, cum ar fi  a limba setata, modalitatea de comunicare, navigarea pe site, interesele manifestate, cautarile efectuate.

Publicitate

Urbancorner.ro difuzeaza anunturi grafice, care apar ca imagini, animatie sau video, anunturi text, care apar sub forma de link-uri text prin intermediul unei companii externe, ce permite afisarea reclamelor pe site-ul nostru. Aceste reclame ar putea folosi informatii (care nu includ numele, adresa, emailul sau numarul de telefon) despre vizitele utilizatorilor pe urbancorner.ro sau pe alte site-uri, pentru a oferi reclame despre companii, bunuri si servicii din aria de interes a acestora.
Partenerii cu care lucram, precum Google, folosesc astfel de cookie-uri pentru filtrarea informatiei afisate, in functie de vizitele anterioare realizate pe urbancorner.ro.

Optiunile utilizatorilor privind politica de cookies

Persoanele vizate au dreptul de a ajusta setarile de confidentialitate prin blocarea cookie-urilor in browserele folosite, insa aceste actiuni pot impacta in mod negativ functionarea optima a website-urilor folosite, putand avea consecinte in mod inclusiv asupra setarilor salvate si personalizate ale platformelor vizitate in mod regulat.

 

Drepturile dumneavoastră: În măsura permisă de legislația actuală, aveți următoarele drepturi:

– Dreptul de acces: aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal păstrate în legătură cu dumneavoastră și de a afla tipurile de date, sursa, scopurile și durata prelucrării, date despre operatorul de date cu caracter personal, despre împuterniciți și destinatari cărora le sunt dezvăluite datele, drepturile dvs.
– Dreptul de rectificare: aveți dreptul de a a vă actualiza, completa sau corecta datele inexacte, astfel încât acestea să fie corecte și actuale.
– Dreptul de a fi uitat: aveți dreptul de a solicita ștergerea sau anonimizarea datelor în anumite situații, de ex dacă nu mai sunt necesare pentru atingerea scopurilor, pentru care au fost prelucrate, v-ați retras consimțământul sau nu mai exista temei pentru prelucrare, pentru respectarea unor obligații legale, alte cazuri conform prevederilor legale, dacă nu exista o excepție prevăzute de revederile legale în vigoare.
– Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a vă restricționa prelucrarea datelor în anumite situații, de ex în caz de contestație, pe durata rezolvării acesteia, alte cazuri conform prevederilor legale.
– Dreptul al opoziție: aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor, în orice moment, din motive legate de situația particulară, pentru cazurile prevăzute de lege, dacă nu există motive  legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care să prevaleze asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs sau scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În ceea ce privește marketingul direct, puteți să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor în acest scop, datele nemaifiind prelucrate din momentul solicitării.
– Dreptul la portabilitatea datelor: de a obține datele  cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat structurat și pot fi citite automat și de a fi transmise către alt operator, conform prevederilor legale.
dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
dreptul de a depune o plângere la Autoritea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (dataprotection.ro) pentru apărarea oricaror drepturi garantate de legea în vigoare, care v-au fost incalcate sau de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
dreptul  la informare: dreptul  de  a  fi  informat  cu  privire  la  identitatea  operatorului,  scopul  in  care se  face prelucrarea  datelor,  destinatarii  sau  categoriile  de  destinatari  ai  datelor,  existenta  drepturilor  prevazute  de  Legea  nr. 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate.
– Dreptul la opoziție – în măsura în care este permis de legislația aplicabilă, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal sau să ne solicitați să nu le mai prelucrăm, inclusiv în scopuri de marketing direct. De îndată ce ne trimiteți o astfel de solicitare, fie prin email la office@urbancorner.ro, sau la adresa poștală: Stradela Manta Rosie 21, Iasi, Jud. Iasi nu vom mai prelucra aceste date, cu excepția în care acest lucru este impus sau permis de legile și reglementările aplicabile.
– Perioada prelucrării datelor cu caracter personal: datele vor fi păstrate pe perioadele prevăzute de normele aplicabile pentru managementul documentelor, arhivare, obligații contabile, pe o perioadă de cel mult 10 ani de la încheirea exercițiului financiar sau până la data expirării garanțiilor produselor sau duratei medii de utilizare, daca acest termen este mai mare. Nu vom păstra datele dvs pe o perioadă mai lungă decât este necesar scopului și le vom prelucra strict confor prevederilor legale în vigoare.

– Modalități de contactare a Operatorului: ne puteți contacta oricând printr-o solicitare scrisă, fie pe cale electronică, la adresa de e-mail: office@urbancorner.ro, fie printr-o cerere scrisă, datată și semnată care se va transmite la următoarea adresă: Stradela Manta Rosie 21, Iasi, Jud. Iasi.  Pentru identificare este posibil să vă solicităm acte doveditoare. Vă vom răspunde la solicitare  în maxim 30 zile de la primirea solicitării, sau va vom notifica in aceasta perioada daca avem nevoie de un timp mai lung, in functie de complexitatea cererii.

 

Daca consideram ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, vom publica respectivele modificari in aceasta pagina pentru a va informa cu privire la tipurile de informatii pe care le colectam si modul in care le utilizam.

Securitatea datelor colectate

SC KIDS CORNER STORE SRL utilizează metode şi tehnologii de securitate pentru a asigura securitatea şi protecţia informaţiilor dvs., inclusiv a datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare. Metodele şi tehnologiile de securitate utilizate includ: acces securizat cu nume de utilizator şi parolă; server protejat prin firewall; criptarea datelor furnizate de dvs. prin utilizarea serviciilor din cadrul site-ului; Serverele pe care este găzduit Site-ul sunt dedicate şi protejate de acces fizic şi la distanţă neautorizat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic şi din punct de vedere al securităţii. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele şi informaţiile furnizate de dvs. prin intermediul Site-ului şi analizăm în permanenţă noile tehnologii în domeniu pentru a menţine un nivel rezonabil de securitate pentru serviciile oferite.

Legislație

Politica de confidenţialitate se supune legislaţiei române si UE în vigoare. Orice litigiu va fi soluţionat mai întâi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se poate ajunge la o întelegere între părţi, litigiul va fi considerat competenţa instanţelor judecătoreşti.

Despre Politica de Confidenţialitate

Dacă aveţi întrebări legate Politica de Confidenţialitate sau doriţi să fiţi informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către SC KIDS CORNER STORE SRL şi care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de posta electronica: office@urbancorner.ro sau la adresa postala: Stradela Manta Rosie 21, Iasi, Jud. Iasi.